Veilige Buurt

Veilig wonen in de buurt staat hoog in ons vaandel. Vanuit de overheid, provincie en gemeente zijn diverse instanties actief om onze veiligheid en bescherming te waarborgen.

 

Politie

politie-zuid-limburg

Veiligheidsregio

Zuid-Limburg

veiligheidsregio-zuid-limburg

Brandweer

Zuid-Limburg

brandweer-zuid-limburg

Burgernet

burgernet-zuid-limburg

Geneeskundige

hulpverlening

ggz-zuid-limburg

Wijk Preventie Team

 

Buurtpreventie

Wijkpreventie is een burgerinitiatief in Kerkrade met als doel het creëren en in stand houden van een veilige- en leefbare wijk/buurt door inzet van de buurtbewoners zelf en goede samenwerking met partners.

Meer informatie over Eygelshoven kunt u vinden op: www.wijkpreventieteam.nl

Interesse?
naam, voornaam, geboortedatum, adres, (mobiele)telefoonnummer en e-mail adres mailen naar kerkrade@wijkpreventieteam.nl. Er wordt contact met u opgenomen!

Buiten beter app

Inwoners van de gemeente Kerkrade kunnen voortaan meldingen over de openbare ruimte snel en eenvoudig doorgeven via de BuitenBeter app.
Losliggende stoeptegels, achtergelaten zwerfvuil of vernield straatmeubilair zijn zomaar enkele voorbeelden die via de app aan de gemeente doorgegeven kunnen worden. De gemeente Kerkrade werkt dagelijks aan het realiseren van een schone, veilige en goede leefomgeving en dankzij de BuitenBeter app kan de gemeente gerichter te werk gaan. De samenwerking met de inwoners van de gemeente Kerkrade is hiervoor zeer waardevol. “We bieden hiermee onze inwoners een extra ingang om meldingen aan ons door te geven en dit kan het straatbeeld vervolgens ten goede komen”, aldus wethouder Tim Weijers (openbare ruimte).

Inwoners kunnen met behulp van de BuitenBeter app op elk moment snel en eenvoudig een melding doorgeven aan de gemeente, voorzien van de locatie, een foto en een toelichting. De app is daarmee een aanvulling op de bestaande kanalen, zoals telefoon en e-mail.
De app is gratis te downloaden via de Appstore, Google Play, Windows Market en Blackberry Appworld of via de website www.buitenbeter.nl.