SPOEDGEVALLEN

Vanaf 17.00 uur en in het weekend kunt u voor spoedgevallen terecht bij NightCare, Tel : 045 - 577 88 44

Huisartsenpraktijk Laumen

Mvr. Drs. N.S. Laumen
Laurastraat 4-A
6471 JL Eygelshoven
Tel  : 045 - 763 10 30
Fax : 045 - 545 55 76
Spoedlijn: 045 - 545 43 39

www.huisartsenpraktijkeygelshoven.nl
(o.a. HERHAAL RECEPTEN !)

 

Afsprakenspreekuur
Maandag t/m vrijdag : 8.00 - 11.30 uur
Maandag, dinsdag en donderdag : 14.30 - 16.30 uur

Om u op adequate wijze te helpen, zal de assistente vragen naar de aard van de klacht(en).

 

Telefonische vragen
Visites kunt u telefonisch bij de assistentes aanvragen voor 10.00 uur ’s morgens. Bij spoedgevallen mag u uiteraard ook na 10.00 uur bellen.
Graag voor uitslagen van bloed- en röntgenonderzoek, korte adviezen, verwijskaarten, herhaalrecepten, etc. na 10.00 uur ’s morgens bellen.

Huisartsenpraktijk Smeets

Dhr. Drs. P.E.W. Smeets
Laurastraat 4B
6471JL Eygelshoven
Tel  : 045 - 535 12 32
Fax : 045 - 567 14 00
Spoedlijn : 045 - 567 13 99
Email : rnhprk16@ezorg.nl

 

Afsprakenspreekuur
Maandag, Donderdag en Vrijdag van 08.20 – 12.30 uur en op Maandagmiddag van 15.30 – 16.30 uur.

 

Telefonische vragen
Visites kunt u telefonisch bij de assistentes aanvragen voor 10.00 uur ’s morgens. Bij spoedgevallen mag u uiteraard ook na 10.00 uur bellen.
Graag voor uitslagen van bloed- en röntgenonderzoek, korte adviezen, verwijskaarten, herhaalrecepten, etc. na 11.00 uur ’s morgens bellen.

 

Cosmetische ingrepen
Bij ons kunt u ook terecht voor cosmetische ingrepen (bijv. ooglidcorrectie). Voor verdere vragen kunt u hierover contact met ons opnemen.

Praktijkondersteuning huisartsen

Hart- en Vaatziekte

Mvr. Roxanne Moonen
Behandeling : maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

 

Diabetes en Astma/COPD

Mvr. Ingrid Schrader
Behandeling : maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

 

Psychische klachten

Mvr. Alla O'zerova
Spreekuur : dinsdag van 08.00 - 17.00 uur en woensdag : 08.30 - 12.00 uur

Regelhulp

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. Regelhulp geeft een overzicht van zorg en ondersteuning voor jeugd en volwassenen met een ziekte, beperking of psychische aandoening. Situaties in het gewone, dagelijks leven zijn het uitgangspunt.

 

Hoe regelt u zorg en ondersteuning ? Klik... HIER