Regelhulp

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. Regelhulp geeft een overzicht van zorg en ondersteuning voor jeugd en volwassenen met een ziekte, beperking of psychische aandoening. Situaties in het gewone, dagelijks leven zijn het uitgangspunt.

Hoe regelt u zorg en ondersteuning ?

"Klik" op een onderstaande verwijzing voor automatische doorverbinding met Regelhulp. Het gekozen onderwerp bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking.

 

Uiteraard kunt u direct doorklikken op: www.regelhulp.nl

Oriëntatie

 
Jeugdhulp

Wmo-ondersteuning

Zorg uit de zorgverzekering

Wlz-zorg

Persoonsgebonden budget

Hulp in het dagelijks leven bij:

Mantelzorg en vrijwilligershulp

Artikelen