Stratenoverzicht Eygelshoven: De Baan

Bergeikstraat De straat dankt haar naam aan een grote eik en aan de hoeve Berghof, waarvan de terreinen in de jaren 1920 en 1930 ontsloten werden door de woningvereniging ‘Steunt elkander’ voor de bouw van arbeiderswoningen. Eind 1933 heeft de gemeente de straat overgenomen.
Naamgeving: 15 juli 1921
Eiswinkel Het gebied dat op de kadastrale kaart van Eygelshoven als Eiswinkel wordt aangegeven, komt in een akte uit de 17e eeuw voor als ‘Auf dem Eschwinkel’, waarschijnlijk een stuk land met essen begroeid. De in 1896 in gebruik genomen spoorlijn Sittard-Herzogenrath doorsnijdt dit gebied. De gemeente nam deze straat in 1933 in eigendom over van de bouwvereniging ‘Steunt elkander’. Van 1931 tot 1982 heette deze straat Koningin Emmastraat.
Naamgeving: 28 januari 1982
Kapelaan Friedrichsstraat Genoemd naar Willem Joseph Friedrichs, geboren te Eygelshoven op 25 oktober 1906 en overleden in Heerlen op 20 december 1967. W.J. Friedrichs werd in 1933 tot priester gewijd en was tussen 1940 en 1956 als kapelaan aan de H. Lambertusparochie in Kerkrade verbonden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij actief in het verzet en daarnaast maakte hij zich in deze jaren en ook later sterk voor de jeugd en de zwakkeren in de samenleving. In 1956 verliet kapelaan Friedrichs (‘d’r wiesse Wiel’) Kerkrade om in Hoensbroek als pastoor verder te gaan. W.J. Friedrichs werd begraven op de R.K. begraafplaats te Eygelshoven.
Naamgeving: 12 september 2005
Manzardstraat Genoemd naar de familie van Mansart genaamd de Maulde. Deze kwam in 1566 in bezit van de Laethof door huwelijk van Wilhelm van Mansart met Francisca van Zevel. De Laethof blijft in deze familie tot 1623, daarna ging deze over aan Herman van Berghe, genaamd Trips, domheer van het Luikse kapittel. Bij de aanleg in 1931 werd deze straat ‘Koning Willem IIIstraat’ genoemd.
Naamgeving: 28 januari 1982
Mirbachstraat Genoemd naar Wilhelm van Mirbach, die door aankopen in 1577 en 1588 gedeeltelijk in het bezit kwam van de hoeve de Berghof. Niet lang daarna was de familie Mirbach in het bezit van de gehele hoeve en bleef dit tot aan het einde van de 17e eeuw. Vanaf 31 maart 1930 heette deze straat Prinses Julianastraat, welke naam in de plaats kwam van de ‘Verlengde Eygelshovenergracht’.
Naamgeving: 28 januari 1982
Nievelsteenstraat Genoemd naar het onder Merkstein gelegen Duitse gebied waar zand en steen gewonnen wordt. Ook de vroegere Nievelsteiner watermolen, gelegen aan de Duitse zijde van de Worm nabij de Wolfsweg, ontleende haar naam aan dat terrein.
Naamgeving: 31 oktober 1995
Spoorstraat Deze straat ontleent haar naam aan de spoorlijn van Sittard naar Herzogenrath, waaraan zij evenwijdig loopt en die werd aangelegd op initiatief van H. Sarolea. In 1896 werd deze lijn geopend. Zij was van grote betekenis voor de ontwikkeling van de mijnen en gaf in Herzogenrath aansluiting op de in 1852/53 in gebruik genomen lijn Reydt-Aken. Ofschoon de spoorlijn in die tijd een grote vooruitgang was – ook voor het reizigersverkeer – was de ligging van het station Kerkrade-Rolduc voor de inwoners van Kerkrade ongunstig, doordat het aan de rand van de gemeente lag. Veel reizigers uit Kerkrade maakten daarom gebruik van het station te Herzogenrath. In 1950 werd het personenvervoer op deze lijn geheel stilgelegd. Na de sluiting van de mijnen ging ook de betekenis voor het goederenvervoer sterk achteruit en werd het station omstreeks 1974 afgebroken. Eind mei 1992 werd het personenvervoer op deze lijn hervat, maar zonder halte plaats in de gemeente Kerkrade. De straat kwam tot stand tussen 1920 en 1930, toen de woningbouwvereniging ‘Steunt elkander’ er huizen bouwde. De gemeente Eygelshoven nam de straat over in 1933. Een Kerkraadse Spoorstraat lag evenwijdig aan het station Kerkrade-Rolduc nabij de Wolfsweg. Zij is in 1978 opgeheven. Een nog bestaand gedeelte ervan heet nu Wijngaardsberg. De buurt heet De Baan, waarmee bedoeld wordt de spoorbaan of de spoorweg.
Naamgeving: 15 juli 1921 (van verlenging: 11 mei 1931)
Wolfsweg Deze naam komt reeds voor in het kadasterboek Kerkrade van 1771. Over de betekenis van deze naam is niets concreets bekend. Hij kan afkomstig zijn van het dier of van de persoonsnaam Wolf. Het toponiem Wolf komt vaak voor, b.v. in Schinnen, in Beek en in Niederbardenberg.
Naamgeving: de naam bestaat van oudsher