Stratenoverzicht Eygelshoven: Het Broek

Albert Thijsstraat Genoemd naar Albert Thijs, de oprichter van de Brusselse ‘Banque d’Outremer’, die op 26 juni 1899 het mijnbouwbedrijf ‘Société des Charbonnages Réunis Laura & Vereeniging s.a.’ stichtte met als administratieve zetel Eygelshoven. Hij was een der voornaamste medewerkers van de Belgische koning Leopold II in de Kongo en een der pioniers van de eerste Afrikaanse spoorlijn. Zie ook onder Juliastraat.
Naamgeving: 31 oktober 1995
Bart van Slobbestraat Genoemd naar Ir. Bart van Slobbe, geboren in 1915 te Breda en overleden in 1994 te Bussum. In de jaren zeventig leverde hij een belangrijke impuls bij de omschakeling van de mijnbouw naar nieuwe vormen van werkgelegenheid. Hij was directeur van de mijn Laura en Vereeniging van 1959 tot 1977, verder voorzitter van de Kamer van Koophandel en lid der adviescommissie voor de herstructurering in Limburg.
Naamgeving: 31 oktober 1995