Stratenoverzicht Eygelshoven: Hopel (gedeelte)

Edixhovenstraat Genoemd naar ir. Gerardus Edixhoven, geboren op 25 juli 1892 te Rotterdam en overleden op 17 februari 1980 te Meerssen. Hij trad op 1 mei 1918 bij de Laura & Vereeniging in dienst. In 1933 werd hij belast met de algehele technische leiding en in 1947 volgde hij directeur Schweitzer op. Eind december 1958 ging Edixhoven met pensioen. De straat ligt op het voormalig mijnterrein.
Naamgeving: 22 april 1985
Gadiotstraat Genoemd naar ir. Jacques H.L.A. Gadiot, geboren op 27 juni 1876 te Maastricht en overleden op 6 februari 1933 te Eygelshoven. Gadiot was van 1906 tot 1910 ondergronds ingenieur bij de mijn Willem-Sophia te Spekholzerheide. Op 1 augustus 1910 kwam hij als hoofdingenieur in dienst bij de mijn Laura & Vereeniging. De aanleg van de schacht Julia stond onder zijn technische leiding. Zijn grote verdiensten werden door de maatschappij erkend met zijn benoeming tot lid van de directie. Hij had een belangrijk aandeel in het tot stand komen van de nieuwe parochiekerk van Eygelshoven.
Naamgeving: 9 juli 1985 (wijziging 13 juli 2000)
Laurastraat De straat is genoemd naar de mijn Laura. Laura was de voornaam van de echtgenote van Antoon Wackers, welke laatste samen met zijn zwager Gustaaf Schümmer in januari 1873 voor een gebied van bijna 1.500 ha concessie aanvroeg onder de naam Laura. De exploitatie begon in 1905 door de Belgische Société Anonyme des Charbonnages Réunis ‘Laura & Vereeniging’ en duurde tot 1969. Vroeger, van 1919 tot 1980, lag ook op de Vink in Kerkrade een Laurastraat.
Naamgeving: 27 september 1919
Pierrestraat Genoemd naar ir.P. Raymond Pierre, geboren op 26 juli 1857 te Maastricht en overleden 12 januari 1938 te Aken. Na de oprichting van de ‘Société des Charbonnages Réunis Laura & Vereeniging’ en na de aankoop van de terreinen aan de Menweg (de latere Laurastraat te Eygelshoven), kon men een begin maken met de aanleg van de schachten voor de mijn Laura. De afdiepwerkzaamheden stonden onder leiding van de eerste directeur ir. Raymond Pierre, die voorheen directeur bij de Ombilin kolenmijnen op Sumatra was (zie ook bij Wenckebachstraat). Hij trad in dienst in 1899 en bleef dit tot zijn pensionering in juni 1925. Pierre was een van de markantste figuren uit het ‘feodale’ tijdperk van de Nederlandse mijnen. Hij was van 1917 tot 1925 lid van de gemeenteraad van Eygelshoven. In 1901 liet hij de villa ‘Glück Auf’ aan de Torenstraat bouwen, waar hij woonde tot aan zijn vertrek naar Heerlen in 1925.
Naamgeving: 1 maart 1984 (wijziging 13 juli 2000)
Schouffertsweide Dit nieuwe woongebied op het voormalige terrein van de mijn Laura is genoemd naar de kadastrale benaming Schouffertsweide (ten zuid-westen van de Strijthagerbeek). Een verklaring voor de oude naam is nog niet bekend. Zie ook onder Boijensstraat en onder Schovetweg.
Naamgeving: 22 april 1985
Schweitzerstraat Genoemd naar Willem Schweitzer, geboren 19 maart 1880 te Amsterdam en overleden 12 augustus 1962 in zijn woonplaats Heerlen. In 1901 trad Schweitzer in dienst bij de mijn Laura en Vereeniging als boekhouder-kassier. In 1910 werd hij commercieel directeur en vanaf 1925 was hij algemeen directeur. Na zijn pensionering in 1946 werd hij lid van de raad van beheer.
Naamgeving: 22 april 1985
Spechtstraat Genoemd naar de gelijknamige vogelfamilie, die nestelt in holen in bomen uitgehakt. Vóór 1970 vormde deze straat een gedeelte van de Hopelerweg. Zie ook onder Kanariestraat.
Naamgeving: 15 december 1970
Torenstraat Zij is een van de oudste straten van Eygelshoven en dankt haar naam aan de toren van de oude parochiekerk. Men veronderstelt dat de toren in de tiende of elfde eeuw gebouwd is. Hij diende eeuwenlang de inwoners van Eygelshoven tot vluchtplaats in tijden van oorlog en bood bescherming tegen plundering door rondtrekkende roversbenden. Het gedeelte van de Torenstraat dat bekend stond als het Eygelshovenervoetpad werd in 1927 opgeheven.
Naamgeving: de naam bestaat van oudsher (van verlenging: 28 januari 1982)
Wackersstraat Genoemd naar Antoon Wackers, molenaar te Herzogenrath, die samen met Gustaaf Schummer in 1876 de concessie Laura voor de ontginning van steenkool van Gedeputeerde Staten verkreeg. Ofschoon proefboringen in of nabij Eygelshoven in de jaren zeventig van de 19de eeuw de aanwezigheid van steenkool hadden aangetoond, duurde het tot 1900 voordat met het ontginnen werd begonnen.
Naamgeving: 30 maart 1983