Stratenoverzicht Eygelshoven: Kommerveld

Anselderlaan Deze laan dankt haar naam aan de evenwijdig eraan stromende Anstel, die in Eygelshoven meestal Anselderbeek wordt genoemd. De laan is aangelegd door een moerassig beemdengebied, mede ontstaan ten gevolge van de mijnbouw en de geologische storing Feldbiss. Voor realisering van de weg en de eraan gelegen sportvelden van de ‘R.I.E.V.V. Laura’ en de ‘V.V. Hopel’ werd in 1957 het gehele gebied met ongeveer 200.000 ton mijnsteen opgehoogd. De ophoging bedroeg maximaal twee meter. Thans herinnert niets meer aan het eens zo moerassige gebied.
Naamgeving: 28 juli 1959
Brandtstraat Genoemd naar Johannes J. Brandt, geboren op 6 oktober 1791 te Gemmenich (B) en overleden op 22 maart 1863 onder zijn preek te Eygelshoven, waar hij vanaf 1822 pastoor was. Zijn grafsteen ligt aan de oostzijde van het oude kerkje. Van 1949 tot 1982 heette de straat Margrietstraat.
Naamgeving: 28 januari 1982
Burg. Dohmenplein Genoemd naar Leonard Dohmen, geboren op 25 januari 1844 te Eygelshoven en overleden aldaar op 7 september 1919. Hij was organist van de parochiekerk en werd in 1866 benoemd tot gemeenteontvanger te Eygelshoven. In 1869 volgde tevens zijn benoeming tot gemeentesecretaris. Na zijn benoeming tot burgemeester in 1886 bekleedde hij de dubbelfunctie van burgemeester en secretaris tot 1919. De periode waarin Dohmen burgemeester van Eygelshoven was, is voornamelijk gekenmerkt door de opkomst van de mijn Laura en door de oorlogsjaren 1914-1918.
Naamgeving: 29 juni 1949
Debijestraat Genoemd naar Leonard Debije, geboren op 30 april 1825 te Wijnandsrade, overleden op 8 januari 1894 te Eygelshoven en begraven in de grafkelder van de kerk te Schaesberg. Hij was eerst kapelaan te Bocholtz en Kerkrade en kwam in 1873 als pastoor naar Eygelshoven, hetgeen hij bleef tot zijn dood. Deze straat heette Beatrixstraat vanaf 1949.
Naamgeving: 28 januari 1982
Eijdemsstraat Genoemd naar de molenaarsfamilie Eijdems, die lang de Bauranstelermolen heeft geëxploiteerd. Deze molen is wegens verzakking door de mijnbouw in 1956 afgebroken. Zij lag op Kerkraads gebied maar behoorde kerkelijk vanaf 1808 tot Eygelshoven.
Naamgeving: 28 juli 1959
Juliastraat Genoemd naar de mijn Julia, welke vernoemd was naar de echtgenote van generaal Thijs. Thijs heeft op 26 juni 1899 de ‘Societé des Charbonnages Reunis Laura & Vereeniging S.A.’ in Brussel opgericht. Omdat de Feldbiss-storing de concessievelden Laura & Vereeniging doorsneed, begon men in 1922 met de aanleg van een nieuwe mijn, de Julia, welke in 1974 zou sluiten. Vanaf 1949 heette deze straat in de voormalige gemeente Eygelshoven: Bernhardstraat. Zie ook onder Albert Thijsstraat.
Naamgeving: 28 januari 1982
Kommerveldlaan Genoemd naar het Kommerveld, welke naam in 1842 in het kadaster voorkomt. Vóór de bebouwing vormde een onverharde veldweg hier voor de mijnwerkers uit de Kerkraadse woongebieden de kortste verbindingsweg met de mijn Laura. Kommer kan, zoals het Rijnlandse Kummer, betekenen: de weinig vruchtbare leemlaag onder de humus, of: in beslag genomen grondstuk.
Naamgeving: 29 juni 1949 en 28 juli 1959
Molenweg De Molenweg had tot op het einde van de 19e eeuw twee andere benamingen, nl. Mensheggerweg voor het gedeelte vanaf de Laurastraat tot aan de kruising met de Kommerveldlaan en Truijterweg voor het daarachter gelegen gedeelte. Deze weg leidde naar de Boeranstelermolen. Naamgeving: 27 september 1919
Pastoor Schijnsstraat Genoemd naar Frans K. Schijns, geboren 2 februari 1842 te Mechelen (Wittem) en overleden op de dag van zijn diamanten priesterfeest, 13 maart 1929 te Eygelshoven. Hij was van 1894 tot 1922 pastoor te Eygelshoven, in welke periode Eygelshoven zich ontwikkelde van landbouw- naar industriegemeente.
Naamgeving: 5 juli 1955 (Eygelshoven) en 23 november 1971 (voor het Kerkraads deel van de weg).
Pastoor van Arsstraat Genoemd naar Jean Marie Vianney, geboren in 1786 te Dardilly (Fr) en overleden in 1859 te Ars bij Lyon, waar hij vanaf 1818 pastoor was. In 1925 werd hij heilig verklaard. De kerk van de parochie Hopel aan de Kommerveldlaan was aan hem toegewijd. Deze kerk werd in 1996 afgebroken. Vanaf 1952 heette deze straat in Eygelshoven Dr. Poelsstraat.
Naamgeving: 28 januari 1982
Truytstraat Voor 1850 komt het toponiem ‘de Truijt’ al voor. Voor 6 november 1931 heette deze straat, die toen nog als holle weg naar Terwinselen leidde, ‘Mensheggerweg’. Voordat het miljoenenlijntje werd aangelegd, liep deze weg rechtdoor als veldweg naar de hoeve Boerenanstel en verder als voetpad door weilanden naar Erenstein. Vanaf 15 december 1971 geeft deze straat aansluiting op de Pastoor Schijnstraat. In het Rijnland is het toponiem bekend in de vormen ‘aufder Treut’en ‘die Tröte’. Het is een dialectisch woord dat  ‘modder, moeras’ betekent. De Truyt te Eygelshoven is een vochtig, waterrijk gebied geweest, dat afwaterde via de Truyterbeek.
Naamgeving: 6 november 1931 (gemeente Eygelshoven), verlenging: 7 november 1980 (gemeente Kerkrade)
Vasstraat Genoemd naar Gerard Vas, de eerste met name bekende pastoor van Eygelshoven, hoewel de parochie ouder is. Zij wordt voor het eerst in een oorkonde van 1371 vermeld. Bij de bouw van een nieuw koor aan de oude kerk heeft de pastoor een inscriptie laten aanbrengen, die luidt: ‘In altera nativitatis Johannis anno 1507 Gerad Vas’ (Daags na Johannes’ geboorte in het jaar 1507, Gerard Vas). Vanaf 29 juni 1949 heette deze straat in Eygelshoven: Irenestraat.
Naamgeving: 28 januari 1982