Stratenoverzicht Eygelshoven: Vink (gedeeltelijk)

Kerkraderstraat
Zo genoemd, omdat deze weg van Eygelshoven naar Kerkrade leidt. Vóór 1930 heette deze straat nog Eygelshovergracht. Het was een smalle, holle grindweg met aan weerskanten hoge en gedeeltelijk begroeide taluds. De afgraving van het linker talud (van Eygelshoven uit gezien) leverde jarenlang een goede kwaliteit leemgrond voor steenfabricage door de steenfabriek Excelsior. In het talud ter rechterzijde is de kei gevonden die op de hoek Marialaan/Wimmersstraat staat.
Naamgeving: 31 maart 1930.
Mgr. Nolensplein Genoemd naar mgr.prof.mr.dr. Willem H. Nolens, geboren 7 september 1860 te Venlo en overleden op 27 augustus 1931 te ‘s-Gravenhage. Hij was professor in de filosofie te Rolduc van 1888 tot 1909 en hierna tot 1925 buitengewoon hoogleraar te Amsterdam. Van 1896 tot aan zijn dood was hij lid van de Tweede Kamer, waar hij de katholieke kamerfractie leidde vanaf 1910. Als staatsman heeft Nolens veel voor de economische en sociale ontwikkeling van Limburg gedaan. Hij legde de grondslag voor de oprichting van de Staatsmijnen en de instelling van de Mijnraad. Hij was de grondlegger van de mijnwerkersorganisaties en door zijn toedoen kwam Poels in de mijnstreek.
Naamgeving: 6 november 1931.